Paza si Protectie

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE / PAZA CU AGENT

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

   POWER ONE SECURITY asigură servicii de pază si protectie pentru toate categoriile de obiective, indiferent de natura acestora,  cu agenţi de paza/securitate instruiţi, specializaţi pentru astfel de activităţi si autorizaţi de organele abilitate.

Centre Afaceri                                               Santiere                                             Fabrici – Depozite

  image008         image011        image009

Agenti de PAZA / SECURITATE
Agenţii de paza/securitate sunt echipaţi în uniforma societăţii, având însemne distincte şi dotare specifică activităţii: baston de cauciuc (tomfă), pulverizator de substanţe iritant-lacrimogene, staţie radio emisie/recepţie/ telefon mobil, lanterna.

    P1060455image014image016

   Conform intereselor beneficiarulului, agenţii de pază/securitate pot verifica încărcătura  autovehiculelor şi bagajele persoanelor care solicită accesul în obiective, urmând să interzică intrarea/ieşirea celor care nu îşi justifică prezenţa în perimetrul sau în parcările obiectivelor, legitimeaza, imobilizeaza şi preda organelor de poliţie persoanele care au comis fapte contravenţionale sau infracţionale.

image022 image018 image020

   Agenţii de pază/securitate sunt instruiţi ca, în eventualitatea producerii unor calamităţi naturale, incendii, dezastre etc. să acţioneze alături de personalul beneficiarului pentru protecţia persoanelor şi bunurilor aflate în zona de responsabilitate si sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.

image026 P1060436 image024  

   Agentii de paza/securitate supravegheaza permanent locurile si punctele vulnerabile din obiectiv, atat prin observare directa cat si prin sistemul video cu circuit inchis ,,cctv,,
   Acestia au in consemn ca din ora in ora sa raporteze catre dispecerat, situatia operativa din obiective, comunicarea se face prin statiile de radio emisie receptie sau prin reteaua de telefonie mobila.
Pentru anumite activităţi, manifestări culturale, sportive ori ştiinţifice (conferinţe, recepţii, festivităţi, expoziţii, competiţii sportive, concerte etc.), agenţi specializaţi ai POWER ONE SECURITY vor asigura sediile, arenele, locurile ori amenajările unde acestea se vor desfăşura, protecţia VIP-urilor participante, vor monitoriza accesul persoanelor, al vehiculelor şi vor asigura ordinea pe durata manifestării.
POWER ONE SECURITY dispune de o Polita de Asigurare cu o limita de raspundere de 450000 de Euro/eveniment si in agregat pe intreaga perioada a contractului de prestari servicii paza.